Tjänster

Utveckling

 • Industridesign
 • Formbestämning av designytor
 • Produktutveckling
 • Konstruktion, mekanik och elektromekanik
 • QFD-analys

Candyking System CAD bild på en carrier
© Imagine…
 

Industridesign är ett viktigt konkurrensmedel som får den egna produkten att sticka ut lagom mycket ur mängden att den upplevs som nått ”extra”. Ett vanligt fel under utvecklingsprocessen är att designen initialt får för mycket ensamt utrymme utan koppling till funktion-, konstruktion- och tillverkningsprocessen. Resultatet blir alltför ofta en produktidé som är vackert inslagen men utan fungerande innehåll. Ett omtag blir då nödvändigt för att i efterhand justera designen runt en fungerande och ekonomiskt tillverkningsbar helhet, och inte alltför sällan skiljer sig slutdesignen emot vad man först presenterade.


Candyking System konceptdesign 1
© AboutDesign
 
Candyking System konceptdesign 2
© AboutDesign
 
Candyking System lanserat och igångkört
© Imagine…
     


3D CAD modell med logotype inritad
© Imagine…

 

Målsättningen i modern utveckling är att så långt som möjligt eliminera tolkningar av olika underlag i alla mellansteg under utvecklingen. Om man tidigt kan digitalisera sitt projekt i CAD så finns ett underlag som hela tiden är samma, oberoende hur det blivit presenterat. De tidigt skapade designytorna är samma underlag att visa på presentation, tillverka prototyper efter och senare används till att tillverka gjutformarna helt digitalt. Man slipper gå ifrån en skiss till handgjord trämodell och senare gjutformar tolka hur formen ser ut i varje mellansteg.


Skärmdump under formbestämning 1
© Imagine…
 
Skärmdump under formbestämning 2
© Imagine…
 
SLS-prototyp med den slutliga formsprutade detaljen.
© Imagine…
     

QFD arbetsflöde (något förenklat)
 

Quality Function Deployment - QFD är ett verktyg att styra utvecklingsarbetet i från att fånga in vissa specifika krav och önskemål ifrån slutanvändaren eller kunden, sedan vikta dessa emot varandra. De viktigaste egenskaperna hamnar högt på önskelistan för att sedan utföra riktade punktinsatser och efteråt även kunna mäta uppfyllelsen hos den nya konstruktionen. Allt på ett fortfarande mycket effektivt och pedagogiskt sätt.


Diagram för QFD:ns påverkan på utvecklingsprocessen

Underlag

 • Tillverkningsunderlag
 • Kontroll- och mätunderlag
 • Bruksanvisning / Monteringsinstruktion
 • Animeringar
 • Fotorenderade bilder
 • CAD och datasupport / utbildning

Exempel på 2D ritning
© Imagine…
 

Att ha korrekta och lättförståeliga underlag är mycket viktigt för problemfri och snabb tillverkning, spårbarhet och inte minst för kvalitetssäkring. Revisionshantering stöds till fullo med tillägget PDM Works i SolidWorks. I CAD system så kan det underlag man en gång tagit fram till konstruktion och tillverkning med relativ enkla medel användas till säljunderlag och kundstöd med bilder, beskrivningar samt animeringar i varierande grad av komplexitet. Det gäller att veta både hur och även kunna använda sina verktyg i sin verktygslåda man har till förfogande, annars har man är man ganska onyttig. Ett för komplicerat och användarovänligt verktyg blir närmare en belastning än en hjälp, även om det är potent.


Exempel på 3D modell
© Imagine…
 
Animering för Microsoft Media Player (.avi)
© Imagine…
 
Fotorenderad bild på ett glas
© Imagine…

 


Analys

 • FMEA-analys (Feleffektsanalys)
 • Hållfasthetsberäkning – manuell beräkning
 • FEM-analys med Cosmos (Fenita ElementMetoden, CAD-understödd)
 • Formfyllnadsanalys med MoldFlow (CAD-understödd)
 • Ytanalys, kontroll av kurvatur, ytmöten och brytningsfel med Zebra-stripes.


FMEA-analys flödesschema och blankett
© Imagine…


FEM Analys på kapsylöppnare
© Imagine…

 

Analyser av olika slag är viktiga inslag under utvecklingen för att så tidigt som möjligt identifiera, kvantifiera och minimera risker. Ju tidigare man gör nått åt det desto billigare, tyvärr finns många exempel på att det gått för fort ibland. Ett känt projekt i bilvärlden är väl tidiga Mercedes A-klass.


Formfyllnadsanalys på en vaskskrapa
© Imagine…
 
Formfyllnadsanalys video (MS Media Player)
© Imagine…
 
Analys av designytor med zebra-stripes
© Imagine…

 


Tillverkning

 • Prototyptillverkning
 • Provning, provningsutrustning
 • Tillverkning - småserier

Prototyp och utvärdering Multi-verktyg ”OpenUp”
© Imagine…
 

Att kunna verifiera olika resultat och lösningar med fysiska modeller i olika projektstadier är mycket viktigt, dels för utvecklingsgruppen men även för säljavdelning och slutkund. Det kan röra sig om rena designmodeller för utseendet skull till hårda testscheman i tuffa provutrustningar för att veta vad produkten går för innan man vågar releasa den ut på marknaden. Att själv ha kunskap och möjlighet att kunna tillverka både detaljer, provningsmetoder och -utrustning är en oerhörd fördel. Lärdomar och erfarenheterna från verkstaden direkt återkopplas till utvecklingsfasen och omvänt, detta spar mycket tid och resurser. Man kanske inser på ett tidigt stadium att det inte är någon idé att lägga massor av pengar och tid på konstruktion av en provningsutrustning, när produktkonstruktionen på andra sätt inte håller måttet.


Provningsutrustning för startmoment på dämpare
© Imagine…
 
Reservdel till lamellkoppling
© Imagine…
 
Montering och verifiering av för-serie dämparenheter
© Imagine…

 


 
  © Copyright 2004, www.imagine.se